Kontrola jakości
Linki: KSIĘGA HACCP/ KSIĘGA JAKOŚCI/ Polityka Jakości YGC : 

Nasza firma cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości naszych produktów i świadczonych przez nas usług, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, poprzez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Produkcję prowadzimy przestrzegając zasady dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higieny oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania energią, odpadami, wodą, transportem i zanieczyszczeniami.

Nasi pracownicy doskonale znają politykę jakości przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska.

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w sprawę wytwarzania produktów zaspakajających potrzeby konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój współpracy z klientami i dostawcami.

Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości naszych produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.


Polska: Łódź 91-357, ul.Lisciasta 17 | tel/faks: 42 658 50 66, gsm: +48 501 592 066 | email:biuro@cateringpolska.pl | marketnig: +48 501 036 356 | marketing@cateringpolska.pl